Súng Phun Xe Phun Nước Rửa Đường

Bán súng phun xe phun nước rửa đường tưới cây sử dụng lắp trên xe phun nước nước rửa đường các dòng 3 khối, 5 khối, 6 khối (6m3), 7 khối, 8 khối, 9 khối, 12 khối, 15 khối, 18 khối (Dongfeng, Hyundai, Howo, Thaco Auman, Ollin, Chenglong….)