Cóc Trích Lực Xe Hyundai HD320

Cóc trích lực (cóc ben), trích công suất (PTO) xe Hyundai HD320, Hyundai HD360, HD250, HD260, (cóc ben xe Hyundai HD270), Hyundai 4 chân, 5 chân các dòng TRAGO, XCIENT, GOLD…