Cóc Trích Lực Xe Hyundai 3,5 Tấn

Bán cóc trích lực (cóc ben), trích công suất (PTO) xe Hyundai 3,5 tấn HD72, xe Hyundai 3,5 tấn nâng tải các dòng Hyundai HD650, HD700, HD99, Veam HD800, New Mighty 110S, HD78, HD98 …