Bơm Ben Hyva (Bơm Thủy Lực Hyva)

Bán bơm ben Hyva (bơm thủy lực Hyva) các loại bơm bánh răng Hyva lưu lượng 105, 85, 61 lít/phút. Cung cấp bơm ben Hyva loại 8 then, 12 then đường dầu 2 bên hoặc đường dầu ở đuôi sử dụng cho tháp ben Hyva.

Danh mục: