Béc Phun Mỏ Vịt Xe Phun Nước Rửa Đường

Bép phun mỏ vịt xe nước rửa đường tưới cây sử dụng lắp đặt làm vòi phun rửa đường phía trước các loại xe phun nước nước rửa đường loại 3 khối, 5 khối, 6 khối (6m3), 7 khối, 8 khối, 9 khối, 12 khối, 15 khối, 18 khối.